dla uczestników kursów, szkoleń

32 3207010

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom

poniedziałek - piątek - 8:30 - 15:30
sobota, niedziela - nieczynne

Bezpłatne kursy specjalistyczne dla kadry pielęgniarskiej i położniczej nr WND-POWR.05.04.00-00-0049/15

06.11.2017

Ogłoszenie Naboru Na Czwartą Rundę Rekrutacyjną Bezpłatnych Szkoleń Dla Kadry Pielęgniarskiej I Położniczej Na Terenie Woj. Opolskiego

OGŁASZAMY IV RUNDĘ REKRUTACYJNĄ NA BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO:


 
kurs specjalistyczny: ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT cz. I
 
 
UWAGA!!! Dla 30% osób najdalej zamieszkujących poza miejscem prowadzenia zajęć przewidziano zwrot kosztów dojazdu na kurs, a dla 20% osób nocleg. Dla każdego uczestnika projektu zostanie zapewniony catering oraz materiały dydaktyczne: autorski skrypt i publikacja książkowa do samokształcenia.
  
KURSY SĄ PRZEZNACZONE DLA PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ I UMOWY CYWILNE (zlecenie, dzieło).Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za udział w szkoleniu.
 
  *Zakłada się, że uczestnik/uczestniczka projektu weźmie udział w jednym kursie. Wyjątek stanowi udział w kursie Ordynowania leków (...) i Wywiad i badanie fizykalne.
 
 
 
WAŻNE TERMINY:
 
TERMIN NADSYŁANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:                                                      14.12.2017 r.
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I OGŁOSZENIE LISTY RANKINGOWEJ:                     22.12.2017 r.
PLANOWANY OKRES REALIZACJI KURSU                                                                    I - III/2018
 
 
 
 
APLIKACJA:
 - przesłanie zgłoszenia na udział w szkoleniu (formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce ZGŁOSZENIE na naszej stronie internetowej - kursy z dopiskiem BEZPŁATNE)
 
-dostarczenie dokumentów kwalifikacyjnych:


DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE - OBLIGATORYJNIE:
·         kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza z wszelkimi adnotacjami (oryginał do wglądu)
·         zaświadczenie pracodawcy wskazujące stanowisko pracy co najmniej 3 miesiące stażu pracy i/lub kopie świadectw pracy;
·         dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magister) na kierunku pielęgniarstwo LUB tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (dowolna dziedzina)
 
·         wniosek o dopuszczenie do kursu;
·         wniosek o zakwalifikowanie do kursu;
·         przesłanie wniosku na kurs za pośrednictwem SMK (System Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl); 

DODATKOWE:
·         zaświadczenie o zatrudnieniu/współpracy z POZ
·         orzeczenie o niepełnosprawności
 

Na naszej stronie internetowej w  zakładce „PROJEKT" - DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE IV RUNDA KWALIFIKACYJNA został umieszczony REGULAMIN REKRUTACJI, w którym opisane są procedury postępowania kwalifikacyjnego oraz wymagane dokumenty kwalifikacyjne (obligatoryjne i dodatkowe) zgodnie z Regulaminem Rekrutacji wraz z punktacją oraz WNIOSEK O ZAKWALIFIKOWANIE DO KURSU SPECJALISTYCZNEGO(zał.10 do rozporządzenia - wypełnić w wersji elektronicznej) i WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO KURSU.
 
 
 
Dokumenty kwalifikacyjne (obligatoryjne i dodatkowe)  wraz z wnioskiem o dopuszczenie do kursu, można dostarczyć osobiście do siedziby Biura Prev-Med lub przesłać drogą pocztową tradycyjną pod adres korespondencyjny 41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 11/1, w godzinach pracy biura tj. od 8:30 do 15.30 w dni robocze. W przypadku listownego złożenia dokumentów decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do biura organizatora.
 
 
Dokumenty w komplecie można również nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.maseli@prev-med.pl
 
 
 
TYTUŁ WIADOMOŚCI: IMIĘ I NAZWISKO
 
W treści wiadomości PROSIMY O BEZWZGLĘDNE wpisanie NAZWY SZKOLENIA, którego dotyczy wysyłka.

  
UWAGA!!! Osoby współpracujące i zatrudnione w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) - 10 punktów premiujących!!
 
W zakresie spełnienia zasady równości szans, zarówno mężczyźni jak i osoby z niepełnosprawnościami również uzyskują punkty premiujące.

  
Szczegółowe informacje o harmonogramie realizacji projektu, warunkach uczestnictwa w kursach specjalistycznych, regulaminie rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.prev-med.pl w zakładce PROJEKT, na naszym koncie na Facebooku i pod numerem telefonu 32 3207010.
W zakładce DOKUMENTY (powyżej) informacje dotyczące rekrutacji na kurs.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń!
  
Zespół Prev-Med.
  

Znajdź nas

Prev-Med jako profesjonalna jednostka kształcenia podyplomowego zapewnia najwyższą jakość prowadzonych szkoleń i kursów dla personelu medycznego, które znajdują odzwierciedlenie zarówno w pozytywnych opiniach Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie programów kształcenia dla pielęgniarek, jak również w powiększającej się ofercie dla wszystkich zawodów medycznych.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Elastyczne metody płatności, dogodne warunki odbywania zajęć stażowych, małe grupy stażowe i najlepsza kadra dydaktyczna to elementy, które wyróżniają nas na tle konkurencji.

Siedziba Prev-Med
Adres Prev-Med

MULTISERWIS, NZOZ PREV-MED
ul. Karola Miarki 11/1
41-902 Bytom

tel. 32 3207010

Biuro czynne:

poniedziałek - piątek - 8:30 - 15:30
sobota, niedziela - nieczynne


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MULTISERWIS, NZOZ PREV-MED, ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję