dla uczestników kursów, szkoleń

32 3207010

ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom

wtorek, środa, piątek BIURO NIECZYNNE 
poniedziałek, czwartek - 8:30 - 15:30
sobota, niedziela - nieczynne

Oferta szkoleń i kursów dla pielęgniarek, położnych, personelu medycznego

Oferta Kursowa

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE NIESTACJONARNYM.
ZAJĘCIA TEORETYCZNE W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ.ZAJĘCIA STAŻOWE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚC PŁATNOŚCI RATALNEJ.
REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW: zgodnie z Regulaminem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
* PODANE CENY NIE MAJĄ CHARAKTERU WIĄŻĄCEGO ORGANIZATORA I MOGĄ PODLEGAĆ MODYFIKACJI. REALIZACJA KURSÓW WYMAGA POTWIERDZENIA ICH FAKTYCZNEJ REALIZACJI PRZEZ ORGANIZATORA.


PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM ZAJĘC: szczegółowy harmonogram dostępny po postępowaniu kwalifikacyjnym.
MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW - 20 osób


Warunki przyjęcia:
 
1. Przesłanie zgłoszenia na udział w szkoleniu  - kliknij, aby przejsć do zakładki ZGŁOSZENIA.
2. uzupełnienie wniosku dopuszczającego do kursu (wersja elektroniczna).  Dokument można pobrać
z naszej strony internetowej www.prev-med.pl z zakładki paska menu PLIKI DO POBRANIA.
3. Zaświadczenie potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza: w przypadku specjalizacji - min. 2 lata, w przypadku kursu kwalifikacyjnego - min. 6 miesięcy
4. Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej z wszelkimi dokonanymi adnotacjami.
5. przesłanie wniosku na szkolenie za pośrednictwem portalu SMK (System Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl), po informacji o opublikowaniu planu kształcenia w systemie.
 

UWAGA !!!
 
Wszystkie pielęgniarki/pielęgniarze i położne/położnicy którzy złożyli papierowe wnioski o zakwalifikowanie na kursy i szkolenia rozpoczynające się po 1 lipca 2017 r. zobowiązani są do ponownego złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*
 
*System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (bezpośrednik link)UWAGA!!!!
Informujemy, iż uczestnicy specjalizacji są zobowiązani do ukończenia kursu specjalistycznego WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego.
Osoby posiadające kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią są zwolnione z obowiązku odbywania kursu:
a) dyplom specjalistki pielęgniarstwa uzyskanego po 2001 roku
b) zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu badań fizykalnego ADVANCED PHYSICAL ASSESSMENT.


Osoby, które aplikują na szkolenie specjalizacyjne bądź kurs kwalifikacyjny, gdzie warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego lub końcowego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów i obowiązkowego przedłożenia zaświadczeń o ukończonych kursach w zakresie Wykonania i interpretacji zapisu ekg, Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz Resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka i spełniające poniższe warunki:
- są pielęgniarkami systemu (art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.);
- posiadają zaświadczenie ratownika medycznego;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS);
 
ZWOLNIONE Z KONIECZNOŚCI ODBYWANIA OBLIGATORYJNYCH KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH.

w zależności od dziedziny kształcenia kursu kwalifikacyjnego, zachodzi konieczność dostarczenia wcześniej ukończonego kursu specjalistycznego w zakresie Wykonanie i interpretacja zapisu EKG, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych, Leczenie ran**
 
**
W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych (Wykonanie i interpretacja zapisu EKG, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych, Leczenie ran) nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego po zakończeniu specjalizacji lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.

__________________________________________________________________________________________________
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów
- do siedziby Ośrodka:41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 11/1 (parter).
- drogą elektroniczną na adres  a.maseli@prev-med.pl

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 32 3207010.
 
W załączonym pliku znajdą Państwo informacje na temat wymogów formalnych w zakresie warunków przyjęcia, trybu i czasu trwania szkolenia oraz planu nauczania zgodnym z programem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych CKPPiP.
 
POBIERZ PLIK: OFERTA KURSOWA PREV-MED.
POBIERZ PLIK: OFERTA KURSOWA - I półrocze 2017 r.

Znajdź nas

Prev-Med jako profesjonalna jednostka kształcenia podyplomowego zapewnia najwyższą jakość prowadzonych szkoleń i kursów dla personelu medycznego, które znajdują odzwierciedlenie zarówno w pozytywnych opiniach Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie programów kształcenia dla pielęgniarek, jak również w powiększającej się ofercie dla wszystkich zawodów medycznych.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Elastyczne metody płatności, dogodne warunki odbywania zajęć stażowych, małe grupy stażowe i najlepsza kadra dydaktyczna to elementy, które wyróżniają nas na tle konkurencji.

Siedziba Prev-Med
Adres Prev-Med

MULTISERWIS, NZOZ PREV-MED
ul. Karola Miarki 11/1
41-902 Bytom

tel. 32 3207010

Biuro czynne:

wtorek, środa, piątek BIURO NIECZYNNE 
poniedziałek, czwartek - 8:30 - 15:30
sobota, niedziela - nieczynne


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MULTISERWIS, NZOZ PREV-MED, ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję